Digital ordbog

B
BitBinær enhed. En bit kan have to værdier eller stadier: 1 (ét) eller 0 (nul); "on" eller "off"; tændt eller slukket. Man kan dog sætte flere bits sammen og danne større tal, se også byte.
Booster"Digital" effektforstærker. Boosteren får sit signal fra enten en DCC-bus eller en anden bus og leverer signal plus strøm og spænding, der passer til decoder og dermed motor og lys i togene.
Bus-systemAt overføre data direkte fra et elektronisk system til et andet. Man kalder det en bus, fordi mange parallelle corer eller "ledninger" eller kobberbaner på en printplade bliver brugt samtidigt. Forbindelsen imellem CPU og RAM i en computer kaldes en bus.
ByteBinær enhed, som er lig 8 (otte) bit. Da hver bit kan antage to stadier, er der 2 opløftet i 8', som er lig 256 stadier; fra 0 (nul) [00000000] til 255 [11111111].
C
CAN-busBus-system udviklet af Bosch. CAN står for "Controller Area Network".
Central StationHele det digitale systems nervecentral og hjerne. Kan kaldes andre ting.
Command StationHele det digitale systems nervecentral og hjerne. Kan kaldes andre ting.
ConsistSammenkobling af lokomotiver. Man kobler 2 eller flere lokomotiver sammen og "giver" dem en fælles adresse, man så styrer dem alle sammen på. Dobbeltraktion er også en consist.
CPU"Central Processing Unit". Processor. En komponent, der udfører selve regnearbejdet. Den skal dog have hjælp af andre kredse/komponenter for at kunne arbejde som ROM og RAM og noget input og noget output. Rom vil indeholde det program, den skal udføre. RAM vil indeholde den lagerkapacitet, der er behov for.
CV"Configuration Variable". Et "sted", hvor man kan læse data fra og/eller skrive data til. Hver CV har for det meste sin egen funktion, men flere CV-værdier kan kombineres om nødvendigt. En typisk og vigtig CV er adressen.
D
DCC"Digital Command Control". En protokol, der fortæller, hvordan data skal afsendes og modtages. Den er udviklet af Bernd Lenz og lavet til norm af NMRA. Protokollen er i dag den mest udbredte til dataoverførsel imellem Command Station og decoders i tog, signaler, sporskifter og evt. perifert udstyr såsom kraner osv.
DecoderLille dims, der sidder i et tog eller noget andet, der kan bevæge sig. Egentlig en lille computer, der modtager et serielt signal fra skinnerne, dekoder det og laver det om til noget, motoren, lyset, lydene kan "bruge".
D-subStiktype. Den kendes bedst fra computere, hvor de blev brugt til modems.
E
ECoS"ESU Command Station". Central enhed til digitale modeljernbaner.
EthernetProtokol til overførsel af data i kabler. Det bruges i dag næsten enerådende til at forbinde computere (både PC, Apple og andre), servere og andet "intelligent" udstyr, der skal have adgang til et netværk og/eller hinanden. Protokollen bruges også på internettet. For nørder: Princippet for datatransmissionen er radiosignaler. Der sendes et signal ud på kablet, hvor der kan være mange tilsluttet med sit udstyr. Hvis ingen andre sender, vil alle modtage signalet, men kun den korrekte modtager, hvis adresse er i signalet, tager imod den. Hvis flere sender samtidig, kan dette detekteres og tilsidesættes, og hver sendeenhed vil vente "lidt" og prøve igen. Hver enhed har sin ventetid. Der tales om nanosekunder, så man vil ikke mærke det sønderligt i daglig, moderat brug.
F
Flex-PCBFleksibel printplade. Pladen er egentlig en tyk film, hvor der er kobberbaner på, ligesom på elektronik-print. PCB står for "Printed Circiut Board"; printplade.
H
HandshakeEt princip, der omhandler overførslen af data: Det at sikre sig, at data er kommet frem. Afsenderen sender data, og modtageren sender en tak tilbage som bekræftelse på modtagelsen.
I
IC"Integrated Circuit". Integreret kreds. En komponent med en masse indbygget komponenter til at udføre et specifikt formål.
InternetOprindelig navnet på forbindelser imellem universiteter og andre højere læreanstalter - og militæret i USA - til overførsel af diverse data. Specielt gik man op i at have flere føringsveje eller forbindelser, så man aldrig "tabte forbindelsen". Altså; klippes et kabel, så findes der er anden vej rundt, så forbindelsen alligevel opretholdes.
IP-adresse"Internet Protokol"-adresse. Unik adresse til en enhed, computere (både PC, Apple og andre), servere og andet "intelligent" udstyr, der skal have adgang til et netværk og/eller hinanden. Adresseringssystemet blev specifikt opfundet til internettet, men bruges i dag konsekvent også i lokale netværk, både privat og professionelt.
K
KbitKilo bit = 1024 bit. Og det er 1024 (ikke 1000), fordi der er tale om et to-talssystem - ikke et ti-talssystem: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 28 - 256 - 512 - 1024.
L
LCD"Liquid Crystal Display". En display-teknik baseret på flydende krystaller.
LED"Light Emitting Diode". Lysdiode. Se mere under elektronik.
LocoNetBussystem til overførsel af data. Bruges normalt til håndkontroller. Der findes to typer: LocoNet B, om skal tilsluttes boostere, og LocoNet T, som skal tilsluttes kontrolenheder. LocoNet bruger Ethernet teknik.
M
MbitMega bit = 1024 Kbit, Se Kbit.
MM"Märklin-Motorola" digitalformat. Nok det første digitalsystem til modeljernbaner.
MOROPSammenslutning af modelbanefolk og jernbane-entusiaster i Europa. Dansk Modeljernbane Union er medlem. Unionen arbejder på at forene og strømline alle størrelser i Europa, både klubber og industrien.
MTXSe PluX
N
NEM"Normen Europäischer Modelleisenbahnen". NEM er norm i Europa. Normerne er udgivet af MOROP, se MOROP
NMRA"National Model Railroad Association". Amerikansk modeljernbaneunion. De er en union ligesom DMJU, og de laver standarder ligesom MOROP.
P
PIC"Programmable Interrupt Controller". Programmérbar kreds, der indeholder CPU, RAM og ROM til program.
PluXNavnet på en såkaldt grænsflade indført af flere fabrikanter. Den omfatter bl.a. kontaktben i antal fra 12 til 22 for N, TT og H0.
PoM"Programming on Main (Track)". Mulighed for programmering af decoders på de almindelige spor (undtaget adresse).
R
RailComSystem til at sende data frem og tilbage imellem tog og kommand station. Se mere på http://www.dccwiki.com/Railcom.
RAM"Random Access Memory". Arbejdslager/datalager for en processor (CPU).
ROM"Read Only Memory". Fast lager af data og/eller program for en processor (CPU).
RS-485Protokol til overførelse af data gennem totrådede kabler. Bruges tit i forbindelse af dataoverførsel på større afstande. Hastigheden for dataoverførslen afhænger af afstanden.
S
s88-busBus til tilbagemelding. Seriel dataoverførsel.
SMD"Surface Mounted Device". Meget lille komponent, der er så lille, at den må loddes på små "kobberplader" på print i stedet for den gammelkendte teknik med huller i printet, hvor man lodder på bagsiden.
SXForkortelse for Selectrix digitalformat
U
USB"Universal Serial Bus". Et lidt mere intelligent bussystem, hvor enhederne er i stand til at fortælle, "hvem de er" og hvad de kan, til de computere eller lignende, de bliver tilsluttet.
X
XPressNetBussystem til overførsel af data. Bruges normalt til håndkontroller. Teknikken, der bruges, er RS-485. Hastigheden er 62.5 kilobits per sekund.

DHTML Menu By Milonic JavaScript