Persontog - DB
 
 
Typer, navne og numre
 


Præsentation af tyske persontogs overordnede navne og nummerserier 

S-Bahn
Stadtbahn

Bybane, S-tog
 • Byens "interne" persontrafik
 • Togene kører ikke længere ud end de nærmere forstæder
N-Zug
Nahverkehrzug

Nærtrafiktog
 • Lokal persontrafik i byens opland
 • Togene kører til de nærmeste byer og har stop på alle stationer og trinbræt
E-Zug
Eilzug

Iltog
 • Lokal persontrafik imellem større byer
 • Togene kører mellem flere byer og har stop på større stationer
2000 - 3999
D-Zug
Durchgangszug

Gennemgående tog
 • National persontrafik igennem hele landet
 • Togene stopper kun i de større byer
 • Togene kan have ekstra vogne til- og frakoblet under dets rejse enten som planmæssig forstærkning eller som udbygning i form af vogne fra tog, der kommer fra en gren af banenettet i plandrift
 • De var som regel kun bestykket med 2. klassevogne
 • En del D-tog havde kørsel i udlandet, så derfor kan de også bestå af udenlandske vogne og af ligge- og sovevogne
 • Nattog og autotog var også D-tog
201 - 1999
F-Zug
Fernzug

Fjerntog
 • National persontrafik igennem hele landet
 • Togene stopper kun i de større byer
 • Disse tog kørte hurtigere, var kortere end D-tog og havde kun 1. klasse
 • Servicen stoppede i september 1971, hvor man indførte InterCity som afløser
1 - 199
IR-Zug
InterRegiozug
Interregiotog
 • National persontrafik igennem hele landet
 • Togene stopper i mellemstore og større byer
 • Servicen startede i sommeren 1988 og afløste til dels D-tog
 • Togene blev malet hvide med blå stribe hen over vinduerne
 • Servicen sluttede i Maj 2006
IC-Zug
InterCity-Zug

Intercitytog
 • National persontrafik igennem hele landet
 • Togene stopper kun i de større byer
 • Visse tog havde kørsel til byer i nabolandene
 • Indført med vinterkøreplanen 1971-72 med 1. kl. tog og var afløser for F-tog
 • Der blev brugt TEE-personvogne og 1. kl. D-togvogne blev brugt som supplement
 • Togene kørte med to-timers intervaller
 • 27. maj 1979 (sommerkøreplanen) blev IC-konceptet ændret: IC-tog hver time både med 1. kl. og 2. kl.
 • I 1987 blev togene malet hvide med rød stribe hen over vinduerne
1 - 199
ICE-Zug
InterCity Express Zug

InterCity Express tog
 • National og international persontrafik igennem hele landet
 • Specielle højhastighedstog blev bygget til disse tog
 • Togene stopper kun i de større byer
 • Indført 2. juni 1991
1 - 199
TEE-zug
Trans Europa Express

Trans Europa Express-tog
 • International 1. klasse persontrafik
 • Specielle tog og vogne blev bygget til disse tog
 • De første tog kørte i sommeren 1957
 • Sidste ordinære TEE-tog kørte i sommeren 1984
 • Herefter indgik nogle af togene i andre tog eller fik et andet navn; IC og EC
1 - 199
EC-Zug
EuroCity-Zug

EuroCity-tog
 • International persontrafik fra storby til storby
 • De første tog kørte i sommeren 1987
 • Afløsning for det opløste TEE
1 - 199

DHTML Menu By Milonic JavaScript