Det tyske forbillede
 
 
 
 Fritrumsprofil - DB
Sporafstand på banegårde

Sporanlægs benævnelser Afstand 1:160
Mindste-afstand 4,00 m 25,0 mm
Mindste-afstand ved nybygning 4,50 m 28,1 mm
Signaler mellem sporene 4,75 m 29,7 mm
Rangérveje mellem spor
- mellem hovedspor
v = ≤ 160 km/t
v = ≤ 160 km/t på et spor
v = ≤ 160 km/t på begge spor
- mellem sidespor
 
 
5,80 m
6,30 m
6,80 m
4,75 m
 
 
36,3 mm
39,4 mm
42,5 mm
29,7 mm


Strækninger

Sporanlægs benævnelser Afstand 1:160
Bestående Anlæg 3,50 m 21,9 mm
Omfattende om- og nybyg 4,00 m 25,0 mm
S - Bane (Ve ≤ 120 km/h) 3,80 m 23,8 mm
- underjordisk, sikkerhedsrum ved siden af sporene 3,80 m 23,8 mm
- underjordisk, sikkerhedsrum mellem sporene 4,70 m 29,4 mm
Udbygningsstrækninger (Ve ≤ 230 km/h) 4,00 m 25,0 mm<
Nybyg-strækninger
Ve ≤ 300 km/h
skærvebanelegeme
fast banelegeme
 
4,50 m
4,50 m
 
28,1 mm
28,1 mm
Ve ≤ 200 km/h 4,00 m 25,0 mm
Vekselspordrift - Signaler mellem sporene 4,60 m 28,8 mm
Mellem strækningsspors-par
og tredie spor (uden maste-vej)
           v = ≤ 160 km/h
160 ≤  v = ≤ 200 km/h
           v = ≤ 300 km/h


5,80 m
6,80 m
8,00 m
 
 
36,3 mm
42,5 mm
50,0 mm


I kurver < 250 m.

Radius Forhøjelse 1:160
m mm mm
250 0 0
225 55 0,34
200 120 0,75
180 180 1,13
170 215 1,34
150 305 1,91
120 700 4,38
100 1100 6,88


De følgende tegninger viser en 2-sporet banedæmning, som DB bruger siden 80-erne:

Banedæmning skala 1:1:
Banedæmning skala 1:160:
Banedæmning skala 1:160 med Peco-skinne code 55:
Banedæmning skala 1:160 efter FREMO-standarden med Peco code 55 skinne:
Banedæmning skala 1:1160 efter FREMO-standarden med code 40 skinne::


DHTML Menu By Milonic JavaScript