Digital

 

  Velkommen til "Jernhestens" side om Digital. Vi vil her prøve at fortælle noget om brugen af Digital og om diverse interessante ting med, ved, i og omkring Digital.  


Ordbog CV (Configurable Variable) - Tips og tricks Bøger og hæfter om digital Links til Digital


Hvad er Digital?

Det er den nye måde at køre tog på. Det er nu muligt at køre flere tog på samme spor uafhængigt af hinanden. Man skal altså ikke længere dele sin bane op sektioner eller blokke for at køre med flere tog på én gang. Hvert tog er nu en individuel ting, der nu skal have en adresse. Der skal derfor indbygges noget elektronik i hvert tog. Denne elektronik indeholder adressen, og det er denne elektronik, der kaldes en decoder. Når et tog har en adresse, kan man sende kommandoer til denne adresse. Mest naturligt - og i første omgang - drejer det sig om at få toget til at køre. Man skal altså sende en kørselskommando til toget. At sende en kommando kan man gøre flere steder fra. Det kan ske fra en håndholdt kørekontrol eller fra en stationær enhed. Og det sker som normalt; man drejer på en knap. Men inde bag knappen er tingene ikke så enkle længere. Der inde bag sidder en lille computer, som læser drejeknappen og laver det om til et signal, der kan sendes til decoderen. Og denne del er ret kompliceret, hvis man ikke har forstand på elektronik og computere og programmering og deslige.

Det foregår nemlig i flere trin:

Throttle - Command-Central - decoder Command-Central med throttle på - decoder


Uanset hvor drejeknappen sidder, så er virkemåden den samme. Drejeknappen - og retningsvælgeren, og hvad der ellers er af knapper - har sin egen lille elektronikdel og programdel. Denne del kaldes her kørekontrol (bliver også kaldt throttle). Drejeknap og knapper bliver aflæst en en lille mikrocomputer, som herefter lavet det om til digital information, som det kendes fra forskellige slags computernetværk; Ethernet, serielle forbindelser (f.eks. RS232) og mange andre. Dette sendes til Command-Centralen, der gemmer det i en tabel og derefter laver det om til information, som sendes på samme måde som før til decoderen.

Men går man længere ind i detaljerne, bliver tingene mere spegede - og dermed også kompliceret.

Første forhindring er den teknik, man vælger at bruge til at overføre data fra kørekontrollen til CommandCentralen.
Kørekontrollen: Den kan sidde på en separat kørekontol, eller den kan sidde på selve CommandCentralen. Sidstnævnte er ikke et problem for en bruger. Men det kan kørekontrollen være. Der findes desværre ikke kun en enkelt måde at overføre data på; der findes en del. De to mest populære er Xpressnet og Loconet (men der findes flere!).

Anden forhindring er den teknik, man vælger til at overføre data fra CommandCentralen til decoderen. Her er man mere enig, da de fleste producenter har valgt DCC.

De tre nævnte teknikker har en overordnet betegnelse; protokol. Hvilket vil sige, at man har siddet og fundet ud af, hvordan forskellige aspekter og detaljer ved overførsel af data skulle foregå bedst muligt - og blive enige om det.

DHTML Menu By Milonic JavaScript